09116367929 - 01732245362 جمعه , 17 مرداد 1399 , 05:43 | +0430

دپارتمان

آموزشگاه فنی و حرفه ای عرشیا در حال حاضر، دارای دپارتمان های تخصصی به شرح ذیل می باشد.

* دپارتمان فناوری اطلاعات

* دپارتمان خدمات آموزشی

* دپارتمان صنایع پوشاک

* دپارتمان بهداشت و ایمنی